I dagarna kunde vi läsa i HN att f.d. ordföranden i Byggnadsnämnden i Varberg, Henning Pettersson, avlidit. Han var ordförande när jag började i nämnden 1989 men jag känd honom långt innan dess eftersom Henning och hans fru och mina föräldrar bodde grannar redan innan jag föddes.

Henning var en politiker av den sorten vi inte ser längre. Idag är vi alla så avslipade i kanterna av all intern mediaträning att vi säkert för allmänheten blir ganska tråkiga. Så var det inte för den generationen av politiker som Henning som var skolade i de gamla småkommunerna före Varbergs Kommuns tillkomst 1971. Dessa politiker  var vana vid att göra allt själva, eftersom det knappt fanns några anställda tjänstemän och var också vana vid direktkontakt med väljarna av ett helt annat slag än idag.

Den sortens politiker kunde väl ibland vara ” en pina” för dom som hade ansvaret att hålla ihop ett parti men för min personliga del saknar jag den tiden. Jag kommer också att sakna Hennings mycket bestämda åsikter om en del av det vi har för oss i nämnden idag som jag fick när vi möttes i affären.