bild2010Har idag skickat in detta insändarsvar till HN – vi får se när det kommer in:

Svar på insändare om kvartersnamn

Signaturen ”ingen Stadskännare” tog i en insändare i torsdags upp frågan om den flitiga användningen av kvartersnamn i kommunen. Jag förstår problemet i högsta grad men när det gäller ex vis våra beslut i Byggnadsnämnden så är både bygglov och detaljplaner kopplade till fastigheten (inte personen eller adressen) och då är det fastighetsbeteckningen som måste stå i alla beslut och protokoll och i stan används då oftast kvartersnamnen plus ett nummer för att identifiera fastigheten.

Det är ju heller inte allting som har en gatuadress som kan anges – framför allt vid nybyggen. Trots detta tycker jag det är viktigt att i referat av våra beslut (men inte i själva protokollen) ange ex vis gatuadressen eller motsvarande så att man kan hitta platsen för ärendet utan speciella kartor. Själv brukar jag försöka göra detta i dom referat av nämndens beslut jag lägger upp efter varje sammanträde på min hemsida www.stefanstenberg.se. Jag tror att vi kan bli mycket bättre på detta både i kommunen och i media som refererar våra beslut.

Någon gång efter sommaren är det meningen att stadsbyggnadskontoret ska lägga ut en ny, modern karta på kommunens hemsida som ska vara enkelt sökbar både på adresser och fastighetsbeteckningar. Under tiden fram till dess har vi, som en följd av insändaren, redan samma dag lagt ut en provisorisk karta över stadsområdet där kvartersnamnen också finns med. Observera att detta bara är en tillfällig hjälp tills höstens nya digitala karta.

Denna tillfälliga karta finns för nedladdning på kommunens hemsida ”www.varberg.se” – klicka sedan i tur och ordning på: ”Bygga, bo & miljö” – ”Fastigheter och lantmäteri” – ”Kartor”.

Stefan Stenberg
Ordf. Byggnadsnämnden i Varberg