Den här insändaren var införd i dagens HN:

stefanstenbergheadRegeringen presenterade för några veckor sedan sina förslag till förenklingar av plan- och bygglagen som bland annat innebär att man kan bygga till sin bostad 15 kvadratmeter och en separat komplementbyggnad för bostad på 25 kvadratmeter utan bygglov. Sedan dess har jag som ordförande i byggnadsnämnden fått mängder av frågor om det är fritt fram att bygga – och det är det inte.

Först och främst är inte lagen ändrad än, det kommer inte att ske förrän tidigast till sommaren och lagrådet hade vissa invändningar, så vi vet ännu hur den exakta lagändringen blir.

Jag tycker att förslagen är kloka och kommer att innebära förenklingar både för den enskilde och oss i kommunen, men det finns några saker som är viktiga att påminna om:

Dels är det inte självklart att alla kan utnyttja möjligheten att bygga fullt ut, framför allt inte på små tomter eftersom man precis som med friggebodar måste ha godkännande av grannen om man ska lägga nybygget närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att det även om man klarar detta inte bara är att sätta igång, det kommer sannolikt att behövas både bygganmälan och startbesked.

Stefan Stenberg (C), ordförande i byggnadsnämnden i Varberg