Förut brukade jag göra sammandrag av vad vi hade för oss på varje kommunfullmäktigemöte precis som jag gör med Byggnadsnämnden – men ärligt talat tycker jag inte att ett normalt KF innehåller tillräckligt av intresse för att det ska vara värt jobbet. Det enda intressanta den här gången var en information om förändringarna i kollektivtrafiken där Region Halland ska ta över från Hallandstrafiken och detta ska betalas med en skatteväxling. Som den beskrevs av föredragande tjänsteman kändes inte detta system rättvist mellan kommunerna – detta måste jag lära mig mera om.

Det finns en kort sammanfattning här på kommunens hemsida men det är väl symptomatiskt att sammandraget bara är 1 och 1/3 sida