Kommunstyrelsen 26 oktober 2010

//Kommunstyrelsen 26 oktober 2010

Kommunstyrelsen 26 oktober 2010

På dagens sammanträde var huvudpunkten kommunstyrelsens förslag till kommunal budget för 2011 som numera omsluter nästan 2,5 miljarder. Tack vare den positiva utvecklingen i kommunen har vi ett gott utgångsläge där vi inte behöver ägna oss åt besparingar, som så många ndra kommuner måste göra.

En viktig förutsättning för detta är den “lagoma” inflyttning till kommunen på i genomsnitt lite drygt 500 människor per år som vi haft ganska länge. Detta ger kommunen  ett tillskott av skattepengar varje år samtidigt som ökningen inte är så stor att den ställer för stora krav på utbyggnad av ex vis skolor och barnomsorg.

Oppositionen hade som alltid en större plånbok – så fungerar det varje år. Man väntar först in majoritetens förslag till budget för att sedan plussa på några ställen och jag är övertygad om att detta händer oavsett vilken nivå vi lägger oss på från början.

Hela den här manövern bygger ju faktiskt på att man inte får igenom sitt förslag – på det sättet kan man ju faktiskt använda “samma pengar” år efter år. Vi kommer väl som vanligt att ha en diskussion om detta när budgeten till slut ska antas i Kommunfullmäktige om en månad.

By |2013-10-21T15:28:57+00:00oktober 26th, 2010|Varberg|0 kommentarer

About the Author:

Jag heter Stefan Stenberg, är 61 år och kommer från Stråvalla. Är ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg sedan valet 1998 - det roligaste uppdrag man kan ha som politiker. Är dessutom med i styrelserna i DINA Försäkringar och Räddningstjänst Väst.

Kommentera gärna (modereras och visas därför inte genast)