Pratade i går kväll i Kommunfullmäktige om de 3 rapporter om kulturhistoriska byggnader och miljöer vi tagit fram på senare år:

Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor
Stadens karaktärer. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde
Kulturmiljöprogram för landsbygden i Varbergs kommun

Vill du ha en pappersupplaga kan du köpa dom på stadsbyggnadskontoret men du kan också ladda ner dom som pdf-filer från kommunens webbplats här: