I tisdags lämnade jag in följande motion till kommunfullmäktige:

motion till kommunfullmäktige i Varberg

Låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar

I Varbergs centrum är det en nödvändighet att separera parkeringarna så att det i absoluta stadskärnan bara finns korttidsparkeringar för att i princip lasta och lossa, medan det precis utanför stadskärnan finns gott om p-platser där du kan parkera ett par timmar för att handla och besöka centrum.

För att detta ska kunna fungera måste de som arbetar i centrum hela dagen förhindras att uppta dessa platser och då istället erbjudas andra platser där man kan ställa bilen hela dagen, något längre från centrum men ändå på ett attraktivt avstånd. Jag upplever att många inte riktigt gör så utan istället letar upp en mera central tvåtimmarsparkering och sedan flyttar bilen med jämna mellanrum under dagen.

Jag tror många skulle ha lättare att acceptera att ställa bilen något längre från centrum om man hade säker tillgång till en cykel där man ställer bilen. Ska detta fungera varje dag räcker det antagligen inte med lånecyklar utan jag måste ha tillgång till en egen cykel och denna måste stå säkert och låst när jag inte använder den.

Vill kommunen exempelvis att de som jobbar i centrum ska parkera i kv. Briggen inrättar man där ett låst cykelutrymme som dessa pendlare kan få tillgång till.

På samma sätt skulle en motsvarande lösning i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter (framför allt stationen) bidra till att öka intresset för att åka kollektivt till jobbet i centrum.

Jag föreslår alltså:
att Varbergs kommun utreder och initierar en lösning med låsta cykelutrymmen i anslutning till de heldagsparkeringar man vill stimulera de arbetande i centrum att utnyttja samt i anslutning till lämpliga kollektivtrafiknoder

Läs artikeln i HN här