Berör indelningen både av länsstyrelser och andra statliga myndigheter.

Förslaget  handlar alltså om länsstyrelsernas organisation, inte om länen/regionerna i sig dvs flera regioner/län kan ha en gemensam länsstyrelse.

För Hallands del innebär detta att man slås ihop med Göteborg både vad gäller länsstyrelse och övriga myndigheter men regionerna fortsätter att vara separata.