Den här undersökningen visar tydligt att de viktigaste åtgärderna för att förbättra företagsklimatet i Sverige ligger under Finansdepartementets ansvarsområde och inte, som man kanske kunde tro, under Näringsdepartementet

Misslyckad regelförenkling för företagen