trönningemöteCenteravdelningen i Lindberg-Valinge hade igår tagit ett jättebra initiativ. På sitt årsmöte hade man bjudit in flera representanter för kommunen som presenterade det programförslag för Deromes framtida byggnation på markerna mellan Trönninge nuvarande samhälle och Himleån som vi i Byggnadsnämnden just nu har haft ute på samråd.

Det goda initiativet var att man passade på att inbjuda allmänheten också till denna information och det var många som hörsammat inbjudan och kom med konstruktiva frågor och ideer.