Jag har idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg

Lägenheter för ungdomar som dom har råd med – ändrade ägardirektiv Varbergs Bostads AB

Kraven på att bygga nya billiga lägenheter för ungdomar återkommer med jämna mellanrum och behovet är självklart stort. Problemet med resonemanget är som jag ser det bara att nyproduktion av lägenheter idag är dyrt vilket också medför höga hyror. Hyror som ofta är allt för höga för ungdomar även om man har ambitionen att ”bygga lite mindre och enklare”.

Låga hyror (som ungdomar har råd med) har vi inte i nyproduktionen utan i äldre lägenheter som byggts på 50-, 60- och 70-talet. Varbergs Bostads AB har bokstavligen 1000-tals sådana lägenheter och dom är bl a pga av sin hyresnivå attraktiva för många. Ungdomar har av naturliga skäl då inte stått tillräckligt länge i kö för att vara aktuella.

Mitt förslag är därför att kommunen ålägger sitt Bostadsbolag (via ändrade ägardirektiv) att upplåta en viss kvot av dessa äldre lägenheter till ungdomar. Åldersgräns, exakt vad som är en äldre lägenhet och antal lägenheter per år bör självfallet utredas närmare.

Jag föreslår alltså:

att Varbergs kommun utreder och initierar en ändring av ägardirektiven till Varbergs Bostads AB i syfte att upplåta en viss kvot äldre lägenheter till ungdomar.

Stråvalla 2013-09-11

Stefan Stenberg ( c )