Har tillsammans med Eva Pehrsson-Karlsson idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg:

Hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning till Stråvalla Förskola

Stråvalla Förskola ligger i direkt anslutning till väg 845 (gamla E6) och alla som ska till eller från förskolan måste ut på den hårt trafikerade vägen eftersom det är den enda tillfarten. Väg 845 har idag en hastighetsgräns på 70kh/h.

I kommunens investeringsplan ligger framöver en gc-väg längs väg 845 mellan korsningen med Stråvalla Strandväg/Kärravägen och kommungränsen vid Löftaå. Denna kommer att behöva ett eller ett par övergångsställen för att fungera och detta kräver antagligen också sänkt hastighet.

Dessutom är hela Löftaskogsområdet idag en av kommunens tätorter och i passagen av sådana brukar också hastigheten vara sänkt.

Detta sammantaget får oss att föreslå:
att Varbergs kommun tillsammans med Trafikverket utreder och initierar en sänkning av hastigheten åtminstone förbi Stråvalla Förskola och eventuellt också på en längre sträcka av väg 845 genom Löftaskogs tätort.

Värö och Stråvalla 2013-10-14

Eva Pehrsson-Karlsson                                       Stefan Stenberg
Centerkvinnorna i Värö                                      Centerpartiet i Värö/Stråvalla