SmåföretagareIdag, 1 januari 2014, träder sänkningen av egenavgifterna i kraft som Centerpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna. 180 000 företagare får sänkta avgifter med totalt 509 miljoner kronor om året.

I höstens budgetförhandlingar tog Centerpartiet strid för småföretagens villkor. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda, därför är det viktigt för jobbskapandet att dessa företags villkor är bra. 

Läs hela artikeln här på Centerpartiets hemsida:
Centerpartiet.se – Nu sänker vi egenavgifterna.