Hade i går vårt första sammanträde i den nya styrelsen för VIVAB där jag ska vara med de närmaste fyra åren. Det verkar bli ett intressant och roligt uppdrag.  VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) är ett bolag Varbergs och Falkenbergs kommuner bildat gemensamt för att ta hand om VA och renhållning i de båda kommunerna.