Läser i dagens HN de alternativ som utretts för att lösa simanläggningsproblemen i framtiden. Något måste göras – så långt är alla överens. Simhallarna i Varberg och Veddige är båda så gamla att de behöver rejäla renoveringar för att kunna fungera i framtiden och Simstadion läcker och är allmänt omodern och behöver också en upprustning. Bara detta kostar enligt artikeln c:a 85 miljoner (respektive  24milj, 17 milj och 43 milj) och det är då “minimialternativet”.

Simklubben har ett tag drivit frågan om en ny anläggning i Stenbrottet som också innefattar Simstadion. Denna är nu kostnadsberäknad till c:a 350 miljoner, en åtminstone för mig fullständigt horribel summa att investera i en enda kommunal anläggning. Summan motsvara ungefär vad kommunen det senaste dryga tiotalet år totalt lagt på att renovera och bygga till samtliga grundskolor i hela kommunen. En sådan lösning är säkert också optimal för simklubben, men som kommunpolitiker har vi också ett ansvar mot de kommuninnevånare som bara vill ta sig ett bad med jämna mellanrum, antingen själva eller med sina barn.

Vi måste alltså välja en anläggning som tillfredsställer båda parter någotsånär och till rimliga pengar.

Min högst privata uppfattning blir då så här:

Det vore en ren kapitalförstöring att inte fortsätta att använda simhallen i Veddige, men det borde här handla om en ren renovering och det är också den billigaste anläggningen att göra i ordning. För att förbättra utnyttjandegraden borde man också se till att Simklubben förlägger en del av sin verksamhet här eftersom det finns ledig tid.

Simstadion kostar mer att renovera men det är helt nödvändigt och måste också innefatta en upprustning av servicebyggnaderna och inte bara bassängen.

Vad gäller simhallen på Håsten borde det bli fråga om både renovering av det som finns nu men också en tillbyggnad så att simklubb och allmänhet bättre kan använda anläggningen samtidigt, dessutom en kraftig satsning på utrustning för vattenlek, äventyrsbad osv för att göra hallen mera attraktiv för “allmänbadaren” eftersom deras utnyttjande av hallen gått ner på senare år. Här räcker det alltså inte med de beräknade 43 miljonerna – betydligt mera pengar måste till.

Detta ska jämföras med att kommunen räknar med ett totalt utrymme för investeringar på i storleksordningen 150 miljoner per år som då ska innefatta allting dvs nya dagisavdelningar, fortsatta ombyggnader av skolor, nya gruppboenden, andra fritidsanläggningar (ex vis friidrottshall) och alla de andra investeringar som löpande måste göras i verksamheten. Det blir alltså inte lätt att inrymma dessa investeringar bland allt detta vi redan måste göra.

Dessutom tycker jag man måste fundera över hur stor del av kommunens investeringar vi kan lägga på fritidssektorn som trots allt är en frivillig verksamhet för en kommun, till skillnad från ex vis skolor och äldreomsorg som vi enligt lag är helt tvungna att tillhandahålla med en god standard. I det sammanhanget kan jag inte låta bli att fundera över ishallsbygget på Håsten. För mig är en rejäl simhallsanläggning betydligt viktigare och utnyttjas också av oändligt många fler varbergsbor än en ishall. Har vi då begränsat med pengar (vilket vi ju alldeles tydligt har) anser att jag att kommunen borde ta upp ishallsinvesteringen igen innan spaden är satt i jorden. Vi har ju redan både en nyupprustad ishall och en bandybana, som behöver helt nödvändiga investeringar, i kommunen.

Observera återigen – åsikterna ovan är mina egna, inte partiets – utredningen är helt ny och inget parti i Varberg har hunnit ta ställning på något sätt ännu.

HN-artikeln läser du här