Som kommunpolitiker händer det att man får kritik och ibland är det ingen tvekan om att vi förtjänar den, men det känns svårare att bli kritiserad för sådant som man faktiskt inte kan påverka. Jag vet inte hur många Veddigebor som på senare år har vänt sig till mig som ordförande i Byggnadsnämnden och undrat varför det inte händer något med planläggningen av nya tomter i Vabrännaområdet (ett större område med nya tomter nordost om Veddige samhälle).

Verkligheten är att vi i Byggnadsnämnden fortfarande inte fått något uppdrag att göra en detaljplan (s.k. planprogram) av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi yttrade oss, precis som andra berörda, över ett förslag till planprogram hösten 2007 men sedan har det inte hänt något mer. Programmet var äntligen uppe till beslut i KsAu för någon vecka sedan men blev återremitterat – tydligen fanns det mer att utreda trots att man hanterat ärendet i c:a 3,5 år.