Är precis hemkommen från det kommunfullmäktige där alla ledamöter i de kommunala nämnderna valts. För min del innebar detta att jag är omvald för ytterligare 4 år som ordförande i Byggnadsnämnden vilket jag trivs oerhört bra med. Jag kommer också att bli invald i styrelsen för VIVAB efter bolagsstämman i vår. VIVAB är det gemensamma bolag Varberg och Falkenberg bildat för att driva VA, renhållning osv i de båda kommunerna.

Däremot kommer jag inte längre att vara med i Kommunstyrelsen. Detta var självklart ingen överraskning eftersom mitt parti inte nominerat mig den här perioden. Jag förstår utmärkt väl att ett parti som tappar mandat och därmed också platser i nämnderna måste se till att sprida uppdragen så gott det går, men samtidigt tycker jag rent personligen att det är synd man inte tar chansen att utnyttja den koppling som finns mellan ärendena i Ks och Byggnadsnämnden.