Illustrationer - motion om Viskans mynning
För ett antal år sedan (4,5) lämnade jag in en motion om att kommunen borde göra en kombinerad informations- och rastplats vid Viskans mynning. Den fick på kommunfullmäktige omedelbart före jul ett positivt svar och detta resulterade i en kort notis i HN igår men jag tycker det finns anledning att beskriva lite mer vad det handlar om.

Min tanke var alltså att man gör en informationsplats väster om vägen på dagens parkering som når både cyklisterna på Ginst- och Kattegattslederna som går på gamla banvallen (den streckade linjen på kartan) och bilisterna på gamla E6 som här bara går några meter från varandra. Den trekantiga “ön” på östra sidan av vägen skulle samtidigt kunna bli en ypperlig liten rastplats (något vi idag saknar norr om Varberg längs gamla E6). Som ni ser på bilden är det någon som “tjuvstartat” – det ligger ett militärtält med rykande skorsten längst ute på udden.

Så här beskrev jag iden i motionen:

I området norr om Åskloster där både gamla E6, Ginstleden och den kommande Kattegattsleden korsar Viskan intill varandra, har vi som kommun ett unikt tillfälle att samla information för både turister, andra besökande och naturintresserade på ett och samma ställe.
Min tanke är att den ”ö” som bildas på östra sidan om vägen där Viskan delar sig skulle kunna vara ett ypperligt läge för en naturskön rastplats, samtidigt som den nuvarande parkeringen mellan vägen och gamla banvallen där cykellederna går är den perfekta platsen för en samlad informationsplats som når många kategorier.
En sådan informationsplats skulle självklart samla både turist och industriinformation för Väröbacka och Åskloster men som jag ser det också Bua, Derome och Veddige. Viskans mynning är också intressant för både fritidsfiskare, fågelskådare och andra natur- och kulturintresserade (ex gamla klostret) – också för dessa skulle en samlad information behövas.
Platsen skulle också vara lämplig för en av de ”Gateways” man tänker sig att etablera längs den nya Kattegattsleden. På platsen finns också en slänt som ibland används för att backa ner båtsläp och sätta ner småbåtar i Viskan, också denna skulle i sammanhanget kanske kunna permanentas.
Vad jag kan se av kartorna ingår ”ön i viskan” i det område kommunen köpte i slutet på 2012 vilket borde innebära en något enklare hantering men innebär fortfarande ett samarbete med bl a Trafikverket (rastplatsen), Region Halland (Gateway), Länsstyrelsen (strandskydd) osv för att hitta en gemensam lösning.

Jag föreslår alltså:
att Varbergs kommun utreder och initierar en kombinerad Rast- och Informationsplats vid Viskans mynning enligt ovanstående tankegångar tillsammans med andra berörda myndigheter

Stråvalla 2013-02-20
Stefan Stenberg ( c )