Idag har Centerpartiet i Halland sin traditionella nyårsträff som i år till stor del ägnas åt förslaget till ideprogram. Tyvärr kunde jag inte vara med (man ska väl inte smitta ner hundratalet centerpartister om man slipper) så jag skriver ner här vad jag skulle sagt om jag varit med på mötet.

Mina invändningar handlar inte så mycket om enstaka förslag utan om den allmänna tendensen i hela programmet. Jag tror tyvärr att de mest utmanande förslagen som månggifte och fri invandring från hela världen får många att fokusera på detaljer istället för helheten (om man vill vara konspiratorisk kan man till och med misstänka att det var detta som var meningen).

Jag upplever att förslaget har alldeles för stora inslag av det som i media benämns nyliberalism (beteckningen är egentligen ointressant, det viktiga är ju vilken politik som förespråkas).

Några utdrag ur förslaget som exemplifierar vad jag menar:

  • “Centerpartiet är en frihetsrörelse” (första meningen i programmet)
  • “Grundläggande vård, omsorg och utbildning är en rättighet och ett gemensamt ansvar” (mer specialiserad vård, högre utbildning osv är tydligen inte ett gemensamt ansvar)
  • “Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem” (rättviseaspekten i att ha en progressiv statlig skatt nämns inte alls)
  • “Centerpartiet anser att staten bör vara så liten som möjligt” (staten ska självklart inte vara onödigt stor men det är knappast samma sak – rättviseaspekten finns här också)
  • “Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer” (federalism är en praktisk lösning i stora länder där man slagit ihop ett antal självständiga stater typ Tyskland och USA men knappast för ett land som Sverige. En federal lösning i Sverige kräver också rimligen ett mindre antal stora regioner som i flera fall måste tvingas på den lokala opinionen vilket inte har mycket gemensamt med ett decentralistiskt synsätt)
  • “Genom  decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar” (decentraliserad beskattningsrätt har vi ju sedan länge med kommun- och landstingsskatt, men hur skulle en decentraliserad lagstiftningsrätt fungera? – hur blir det med likheten inför lagen?)
  • “Det offentliga bör fokusera på finansiering” – (detta måste så vitt jag förstår innebära att det offentliga kan överlåta all utbildning, vård osv till privata aktörer)
  • Det kortaste avsnittet i hela programmet handlar om Vård och Omsorg och den enda lösning ideprogramgruppen här nämner är valfrihet (detta löser tydligen allt i framtiden)

Vad låter detta som?

I dagens mediaklimat är sannolikt USA det land utanför Sverige där vi vet mest om politiken. Skulle vi ställa frågan till centerpartiets medlemmar om vilket parti i USA man tycker sig stå närmast är jag övertygad om att en mycket stor majoritet skulle svara demokraterna.

Gör man en avstämning med de punkter jag redovisat ovan, är det i alla fall för mig ingen tvekan om utan att ideprogramgruppens förslag mera låter som en svensk “lättmjölksvariant” av det teaparty-dominerade republikanska partiets politik. Den jämförelsen tycker jag är högst relevant.

…………………………

Ideprogramgruppen har tagit på sig ett stort ansvar när man (som det heter på nusvenska) “taggat” Centerpartiet med begrepp som månggifte, fri invandring, platt skatt, slopad arvsrätt och att kommunerna inte behöver driva skolor längre. Självklart är förslagen lite mer inlindade än så men medias tendens att dra saker till sin spets kan rimligen inte komma som någon överraskning för gruppen. Dessa förslag har (med rätta) fått stor uppmärksamhet i media. Problemet är att väljaren i gemen inte har en aning om skillnaden på Ideprogram, Partiprogram och Valprogram utan man utgår från att partier faktiskt vill genomföra det man skriver.

Detta gör att det inte räcker med att partistyrelsen sätter sig med penna och linjal och stryker vissa meningar i programmet. Vill man ändra väljarnas bild av partiet från den som ideprogramgruppen nu gett oss måste det till åtgärder som väcker lika mycket uppmärksamhet. Jag anser att partistyrelsen måste utse en ny arbetsgrupp som får till uppgift ta fram ett nytt reviderat förslag till ideprogram. Skulle detta innebära att man inte är färdig till stämman i mars utan får flytta fram beslutet är det inte hela världen utan istället bara ett tecken på att man tar frågan på allvar.

Skulle partistyrelsen välja att gå fram till stämman med ett program som bara innehåller detaljförändringar är det mycket sannolikt att det alternativa program som några distrikt redan jobbat fram läggs som motförslag och det skulle, oavsett utgången i voteringarna, kraftigt försvaga förtroendet för både partistyrelse och partiledare.

Läs mera
Yngve Sunessons kommentarer i HN när förslaget lades
Anna-Karin Hatts blogginlägg om programmet
Staffan Danielsson har på sin blogg en löpande uppdatering av länkar till sådant som skrivits om programmet