Dagens sammanträde var det sista för den här valperioden och det är sammanlagt 7 av 16 ledamöter och ersättare som slutar, nästan alla byter till en annan kommunal nämnd. Själv fick jag förtroendet att fortsätta i 4 år till. Vi avslutade valperioden som vi brukar med att äta en jullunch gemensamt med personalen – stadsbyggnadskontoret är ju inte större än att detta är genomförbart.

Vi har under valperioden haft en konstruktiv och trevlig stämning där alla ledamöter haft det som jag anser vara det viktigaste egenskapen för att kunna fungera som politiker – en förmåga att skilja på sak och person.

De som slutar är följande:
Ersättare:
Sara Ekblom (s) – flyttar till Barn- och Utbildningsnämnden
Monica Nilsson (kd) – flyttar till Socialnämnden
Morgan Andersson (c) – flyttar till Varbergs Bostads AB
Lenor Andersson (m) – flyttar till Socialnämnden
Ledamöter:
Freddy Jensen (v) – kommer att vara med i Kommunstyrelsen
Ronald Wessman (m) – har inga kommunala uppdrag nästa period
Susanna Thunberg (c) – flyttar till Socialnämnden
(Ronald har varit med i 8 år och Susanna i 12 år, alla övriga var nya till den här valperioden)

För min egen del känns det självfallet lite extra att “förlora” Susanna eftersom vi har representerat Centerpartiet ihop i 12 år i Byggnadsnämnden. Susanna har haft en förmåga att ibland “hålla mig i hampan” på ett sätt som är ovärderligt när man ska fungera som ordförande. Tyvärr innebär ju valresultatet att jag kommer att vara ensam ordinarie ledamot från C nästa valperiod – det är annars en stor tillgång att ha en ytterligare en ledamot från partiet när man ska fungera i ordföranderollen.