Sista kommunstyrelsen

//Sista kommunstyrelsen

Sista kommunstyrelsen

Igår var jag för sista gången med på ett kommunstyrelsesammanträde (åtminstone för den här gången). Jag har varit med där i 8 år och det har som jag ser det varit till nytta både för Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden att jag varit där. Tyvärr blir det så att jag i princip är ensam bland nämndsordförandena att inte vara med i Kommunstyrelsen nästa valperiod, samtidigt som byggnadsnämnden säkert är den enskilda nämnd i kommunen som har mest ärenden gemensamt med Ks eftersom vi båda tillsammans hanterar detaljplanerna. Skall man ta det positivt kan man ju säga att jag nu kan ha en friare roll och vara mera tydlig i att framföra mina åsikter om planering och prioriteringar i kommunen.

Jag kommer inte att sakna sammanträdena som sådana – jag ser i princip alla sammanträden som något nödvändigt ont och har knappast något emot att slippa 10 sådana om året – däremot kommer jag säkert att sakna den goda och konstruktiva stämningen i Ks som inte minst den avgående ordföranden Gösta Bergenheim har stått för. Göstas sätt att förhandla sig fram och hitta kompromisser snarare än partiprofilering stämmer väl överens med det sätt jag personligen försöker jobba på i “min” nämnd. En sådant förhållningsätt tillfredsställer inte alltid den delen av politikerkåren som är mera ideologiskt inriktade, men jag tror det är bra för kommunen och kommuninnevånarna och det är betydligt viktigare.

By |2013-10-21T15:23:34+00:00december 15th, 2010|Varberg|0 kommentarer

About the Author:

Jag heter Stefan Stenberg, är 61 år och kommer från Stråvalla. Är ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg sedan valet 1998 - det roligaste uppdrag man kan ha som politiker. Är dessutom med i styrelserna i DINA Försäkringar och Räddningstjänst Väst.

Kommentera gärna (modereras och visas därför inte genast)