stefanstenbergheadDen här debattartikeln var införd i dagens HN:

Vi som bor på landsbygden får ständigt kämpa med bristande mobiltäckning från våra leverantörer. Mitt förslag för att hjälpa oss konsumenter att ställa större krav på leverantörerna borde kunna vara att PTS (Post och Telestyrelsen) tog fram ett antal appar för de stora operativsystemen för mobiltelefoner.

Tanken är att du som har en s.k Smartphone skulle kunna installera en app som kontinuerligt mäter och loggar signalstyrkan från din leverantör och kopplar detta till gps:en i telefonen. Då skulle vi som konsumenter kunna klaga hos vår leverantör och ha bevis för dålig täckning och i förlängningen antingen få pengar tillbaka eller rätt att bryta avtalet i förtid.

En sådan konsumentmakt skulle sätta verklig press på leverantörerna att uppfylla de täckningskartor som idag verkar rent önsketänkande. En sådan registrering av de verkliga förhållandena skulle också ge PTS en möjlighet att kräva att leverantörerna verkligen uppfyller den nästan 100-procentiga täckning över landet som man en gång lovat för att få koncessionen, innan man bygger ut ännu snabbare nät för dom som redan idag har det bästa nätet i de mera lönsamma större tätorterna.

En annan förbättring skulle kunna vara att kräva bättre information av telefontillverkarna. När man förr i tiden ex vis köpte en radiodel till stereoanläggningen var en av de viktigaste uppgifterna känsligheten, dvs hur många µV signal den radiodelen behövde för att ge brusfri mottagning. Varför skulle man inte kunna kräva samma uppgift av mobiltillverkarna idag. Min första mobiltelefon var stor och svårförvarad, men hade förvånansvärt bra täckning mycket på grund att man kunde dra ut en antenn om mottagningen var dålig. Sådana “finesser” är idag bortrationaliserade, antagligen av designskäl.

I dagens telefoner med inbyggd antenn och ofta också metallhölje (vad som i fysiken när det gäller strålning brukar kallas Faradaybur) har detta rationaliserats bort. Skulle tillverkarna vara tvungna att uppge känsligheten för sina telefoner skulle vi som landsbygdskonsumenter ha bättre möjligheter att välja en telefon som fungerar även utanför tätorterna.

Stefan Stenberg
(c)