Kommer precis hem från det avslutande årsmötet i Studieförbundet Vuxenskolans Varbergsavdelning. Den centraliseringsiver som drabbar allt annat i samhället har slagit igenom även i SV som numera ska ha en avdelning i hela Halland. Som gammal decentraliseringsivrare tar det emot varje gång organisationer gör så men som alla alltid säger i sådana sammanhang “utvecklingen går inte att stoppa” – vad det nu betyder.

Alla sådana här sammanläggningar görs med målet att effektivisera verksamheten och administrationen, men enligt min erfarenhet är det mycket sällan detta blir fallet, ganska snart brukar det på kommande årsmöten dyka upp mer eller mindre plausibla förklaringar till varför det i praktiken inte blev någon besparing