En mer nyanserad redovisning av svenskarnas hushållsbelåning än vanligt som ser landet som helhet och inte bara utgår från Stockholmsförhållanden,spargris_1109242c

Artikelns inledning:
I regeringens pinfärska utredning ”Överskuldsättning i kreditsamhället” ingår unika datakörningar med uppgifter om svenskarnas skuldsättning efter allt från ålder och civilstånd till inkomst och region. Resultatet visar en generell skuldnivå som utredarna själva uppfattade som så överraskande låg att en ytterligare datakörning krävdes för att ringa in en mer kraftigt skuldsatt grupp svenskar.”

Läs hela artikeln här:

Svenskarnas skuldsättning mycket lägre än förväntat | SvD.