Följande insändare var införd i dagens HN:

Ju mer jag lyssnade på oppositionens budgetförslag på budgetfullmäktige i Varberg i tisdags, ju mer konfunderad blev jag. Gör man rena tankevurpor eller är det så att man kallt räknar med att förslagen inte går igenom och att det därför inte är så noga om resonemanget går ihop i slutändan?

Ett exempel är när Socialdemokraterna räknar med att spara in 4 miljoner nästa år genom att ta bort vårdnadsbidraget.  Det ena tankefelet med detta är att man måste säga upp bidraget redan 1 januari för att få s.k. helårseffekt på besparingen vilket innebär att S inte ger alla de som idag har vårdnadsbidrag mer än en månad på sig att hitta en annan lösning – kan man verkligen hantera sina kommuninnevånare på det viset?

Den andra märkligheten med S besparing på vårdnadsbidraget är att man tydligen förutsätter att alla dessa barn bara “går upp i rök” när bidraget avskaffas – är det verkligen trovärdigt? Vad jag förstod av gårdagens debatt är det ett drygt 100-tal som idag utnyttjar vårdnadsbidraget. Säkerligen skulle många av dessa stanna hemma i alla fall, men är det rimligt att tro att alla skulle göra detta. Om bara 15-20% istället efterfrågar dagisplats för sina barn måste rimligen S bygga och driva åtminstone en förskoleavdelning till och då har man inte sparat ett öre.

Lika märkligt blir det när Miljöpartiet säger sig vilja stoppa asfalteringen av landningsbanan på Getteröns flygfält genom att ta bort drygt 300.000 i investeringsbudgeten för 2011. Då bortser man helt ifrån att kommunen bara är en av flera finansiärer av detta (Näringslivet, Flygklubben osv är också med och betalar) och man bortser också från att större delen (c:a 80%) av kommunens del i kostnaden redan är avsatt i årets budget ( de 300.000 är bara en sista komplettering). MP:s förslag skulle alltså inte förhindra en asfaltering – möjligen göra den några meter kortare.

För mig står det alldeles klart att den här sortens förslag inte är allvarligt menade, utan bara kommer till som en politisk markering.

Stefan Stenberg ( c )
ordf. byggnadsnämnden