lena-micko-140x140
Det finns kloka socialdemokrater också.

Tyvärr sitter dom inte i regeringen.

Läs vad Lena Micko skriver:

Citat:

Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad. Regelverk som hindrar byggande där många vill bo är ett allvarligt problem, men det är samtidigt bara ett av flera. Ska fler kunna få tillgång till en bostad måste regering och riksdag vidta följande åtgärder:

  1. Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och skapa klarhet i bullerfrågan. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden.
  2. Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten begränsar incitamenten och möjligheterna för människor att flytta från ett hem till ett annat. Färre bostäder frigörs för de som står utanför bostadsmarknaden.
  3. Sätt ökat fokus på att stötta de många individer och familjer som har svårt att efterfråga en bostad. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik – en politik för alla.

Läs hela debattartikeln av Lena Micko här:

Källa: Tvång ger inte bostäder – sopa rent framför egen dörr – SKL