En funktion på internet jag undviker så gott det går är det numera mycket ofta förekommande automatiska översättningen till ex vis svenska som bl a Google levererar.  De s.k. översättningarna blir ofta omedvetet stor komik.

Ett exempel hittade jag precis när jag  satt och läste “about”-sidan på microbloggverktyget Plurks hemsida – där stod det ordagrant så här:

Om Plurk

substantiv. plurk (plüer-kh) – En verkligen blir webbplats som låter dig showcase händelserna att göra upp ditt liv i mån smältbara chunks. Låg fetthalt, 5 kalorier per portion, har fyllt fulla av godhet.

Verb.plurk(plüer-kh) – Att chronicle händelserna i din alltid, actionpackat, olika, semi-hjälper kinda liv.

Exempel användning: ‘WOW golly, mina barn är plurking hela dagen, vad är en mor?’

Varför ansluta dem, naturligtvis! Ja, Plurk är för alla. Vi har tagit sig tid, den komplexitet och den djupa självrannsakan krävs ur blogging.

Detta är inte Billy Q. Poindexter: s blogg, nej, nej, utan Plurk är ett enkelt sätt att chronicle och dela de saker som ni gör, hur ni känner, och alla andra saker i mellan att göra upp ditt liv, med människor nära dig. Det är omedelbar tillfredsställelse över, instant self-överseende, instant kändisar, omedelbart er. Dela ditt liv ström, levande ditt liv!

Uppfyller Plurk Team

I original står det istället detta:

About Plurk

Noun. plurk (plüer-kh) – A really snazzy site that allows you to showcase the events that make up your life in deliciously digestible chunks. Low in fat, 5 calories per serving, yet chock full of goodness.

Verb. plurk (plüer-kh) – To chronicle the events of your always on, action-packed, storybook, semi-charmed kinda life.

Example use: ‘Gee golly, my children are plurking all day long, what’s a mother to do?’

Why join them, of course! Yes, Plurk is for everyone. We’ve taken the time, the complexity, and the deep introspection required out of blogging.

This isn’t Billy Q. Poindexter’s blog, no, no. Instead, Plurk is an easy way to chronicle and share the things you do, the way you feel, and all the other things in between that make up your life, with the people close to you. It’s instant gratification, instant self-indulgence, instant celebrity, instantly YOU. Share your life stream, live your life….Plurk!

Meet the Plurk team

Som sagt – stor komik!