Miljöministern Andreas Carlgren hotar med att ta bort kommunernas inflytande över etableringen av vindkraft om man inte gör som staten vill – tala om att vara snett ute. Enligt det nya regelverket vi har fått nu görs ju prövningen av större vindkraftetableringar enligt miljöbalken av länsstyrelsen och kommunen har bara yttranderätt – ska detta inskränkas ännu mer?  Parallellen är tydlig till hanteringen av 3g-master för mobilnätet. I Varberg har vi haft en i grunden positiv inställning till denna utbyggnad men någon gång har det kommit in ansökningar om master i närmast befängda lägen och då har vi sagt nej. Dessa avslag har utan undantag upphävts av länsstyrelsen med vändande post med hänvisningen till att det är ett nationellt intresse att få bra täckning i mobilnätet.

Ska vi nu få något liknande vad gäller vindkraften – jag hoppas min partibroder i regeringen får rejält mothugg. Jag vill påpeka att jag inte på något sätt är negativ till vindkraft. Som ordförande i Byggnadsnämnden har jag varit med om att ge bygglov till ganska många vindkraftverk – allt för många tycker en del kritiker. På grund av vårt läge på västkusten har intresset för vindkraftutbyggnad i Varberg varit mycket stort på senare år och detta har kommunen mött genom att ange ett ganska stort antal områden som är lämpliga för vindkraftetablering i den nya Översiktsplan som vi antog förra året. Ska vi sedan ha någon trovärdighet mot våra lokala väljare måste vi ha kvar möjligheten att säga nej till större etableringar utanför dessa områden.

När jag för några dagar sedan kommenterade centerpartiets valanalys pekade jag just på att två av de saker partiet tappat bort på senare år är underifrånperspektivet och decentraliseringstanken. Det här hotet från vår miljöminister är ytterligare ett exempel på att jag har rätt. När jag en gång i tiden pluggade bl a kulturgeografi levde vi med ett storskaligt socialdemokratiskt projekt som kallades fysisk riksplanering. Ett av resultaten av detta var att Väröhalvön (där jag bor) tillsammans med Stenungsund var de två platser på västkusten dit i stort sett all storskalig miljöstörande industri skulle lokaliseras. För mig känns det som att vi nu är på väg tillbaka till ett läge där det är staten som ska avgöra hur markanvändningen runt om i Sverige ska se ut och den utvecklingen skrämmer mig.