Undersökningen av företagsklimatet är en enkät som skickas varje år till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Områdena som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd där företaget får svara på frågor angående olika serviceområden.

I år var resultatet klart positiva bl a för oss i Byggnadsnämndens verksamhet.

Läs mera här kommunens hemsida

Läs artikel i Artikel i HN