1095633623Ytterst läs- och tänkvärt. Det ganska nybildade landsbygdsrådet tror jag kommer att göra mycket nytta och jag hade säkert själv varit aktiv där om jag inte hört till den kategori politiker som landsbygdsrådet vill påverka – då blir rollen att lyssna istället!

Läs hela artikeln här:
Vill att fler flyttar ut på landsbygden – Varberg – www.hn.se.