För att kunna grovsortera i det oändliga utbudet av musikvideos har jag som grundprincip att direkt sortera bort alla videos där det byts kläder eller tas danssteg, på det sättet försvinner 90% direkt.

Man måste dock vara beredd att göra undantag och Madness mycket speciella “koreografi” går inte att motstå, lika lite som musiken.