Blog

Blog/

Byggnadsnämnden 24 maj 2018

Dagens sammanträde resulterade som vanligt i ett antal beslut som kan intressera allmänheten: En mindre detaljplan för Trönningenäs 5;29 är nu antagen. Det rör sig om en detaljplan för c:a 15 nya villor omedelbart väster om den gamla travträningsbanan. Planen ingår som en liten del i det stora program som när allt är planerat och  utbyggt om ett antal år kanske totalt ger c:a 250 villatomter längs vägen ut mot Norra Näs. En annan detaljplan vi hanterat är den för Hägern 4, 6 och 8. Den går nu ut på den andra remissrundan dvs granskning. Området ligger omedelbart öster om Västkustvägen [...]

By |2018-05-24T19:02:40+01:00maj 24th, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 26 april 2018

Det viktigaste ärendet på gårdagens sammanträde var alldeles säkert att vi nu för vår del anser att det stora planprogrammet för Västerport är färdigt att skicka till kommunfullmäktige för godkännande till sommaren. Jag skriver inte så mycket om det här eftersom det finns en separat sida på kommunens webbplats där ni kan läsa om Västerport och också ladda ner det program vi beslöt om i går. Detaljplanen för Getakärr 2:1 dvs Holmagärdes industriområde går nu ut på granskning. Det rör sig om hela området mellan Holmagärde och motorvägen som nu ska planläggas för industri, verksamheter, kontor osv - behoven av sådan mark [...]

By |2018-04-27T15:44:02+01:00april 27th, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 28 mars 2018

På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi som vanligt några ärenden som kanske är mera intressanta för allmänheten än de andra: Ett av dessa var ett nytt positivt planbesked för  Bläshammar 2:24 m.fl. Detta innebär att vi börjar med en ny detaljplan sista kvartalet i år för en ny större planläggning öster och norr om det som redan är bebyggt norr om Bläshammars skola. Ett mindre område med c:a 80 bostäder omedelbart "bakom" den befintliga bebyggelsen har vi redan planlagt men detta område har inte Skanska börjat bygga ut ännu. Nu är det dags att fortsätta österut och norrut med ett betydligt större område [...]

By |2018-03-29T15:49:34+01:00mars 29th, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 1 mars 2018

På gårdagens byggnadsnämndssammanträde var det som vanligt några ärenden som är av mera allmänt intresse: Bland annat lämnade vi förslag till Hallands museiförening på byggprojekt som vi tycker kunde vara aktuella för ett byggnadsvårdsdiplom. Det görs varje år vid samma tidpunkt - det är bara ett par objekt i hela Halland som får något diplom varje år så det är inte alls säkert att det blir något av dom som vi föreslår - det är helt upp till Museiföreningen. Vi har den här gången föreslagit 3 inbördes mycket olika byggprojekt som var och ett på sitt sätt kan vara värda ett diplom. [...]

By |2018-03-02T14:57:27+01:00mars 2nd, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 1 februari 2018

Dagens sammanträde var nästan rekordkort - det brukar ofta vara så  det första sammanträdet efter jul och nyårshelgerna. Den största förändringen syns inte på ärendelistan annat än som en information och inte alls för allmänheten, men detta var det första sammanträdet där vi testar vårt nya sätt att arbeta. Vår förvaltning har den senaste tiden ägnat mycket kraft åt att tillsammans med en organisationskonsult se över vårt sätt att arbeta och hantera ärenden för att på sikt kunna bli både effektivare och mer stringenta samtidigt. Precis som alla andra kommuner har vi en helt annan personalomsättning än förr och med många [...]

By |2018-02-02T10:50:23+01:00februari 2nd, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Kulturhistoriska byggnader

Pratade i går kväll i Kommunfullmäktige om de 3 rapporter om kulturhistoriska byggnader och miljöer vi tagit fram på senare år: • Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor • Stadens karaktärer. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde • Kulturmiljöprogram för landsbygden i Varbergs kommun Vill du ha en pappersupplaga kan du köpa dom på stadsbyggnadskontoret men du kan också ladda ner dom som pdf-filer från kommunens webbplats här:

By |2018-01-17T20:54:37+01:00januari 17th, 2018|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Positivt motionssvar om Viskans mynning

För ett antal år sedan (4,5) lämnade jag in en motion om att kommunen borde göra en kombinerad informations- och rastplats vid Viskans mynning. Den fick på kommunfullmäktige omedelbart före jul ett positivt svar och detta resulterade i en kort notis i HN igår men jag tycker det finns anledning att beskriva lite mer vad det handlar om. Min tanke var alltså att man gör en informationsplats väster om vägen på dagens parkering som når både cyklisterna på Ginst- och Kattegattslederna som går på gamla banvallen (den streckade linjen på kartan) och bilisterna på gamla E6 som här bara går några [...]

By |2017-12-29T16:01:33+01:00december 29th, 2017|Varberg|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 14 december 2017

Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet - då hinner inte så många nya bygglovsärenden fram från förvaltningen. En liten detaljplan för Getakärr 4:1 osv går nu ut på granskning. Det är en ganska okomplicerad plan som egentligen handlar om att ge plats för en rondell vid infarten till sjukhuset på Träslövsvägen. I och med  detta gör man också plats för separata avfartsfiler [...]

By |2017-12-15T19:42:52+01:00december 15th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 23 november 2017

Den här månadens sammanträde fick vi tyvärr avsluta med att avtacka vår förvaltningschef (stadsbyggnadschef) sedan drygt 4 år tillbaka, Helena Arnesten, som nu går vidare till nya uppgifter som vd för ett byggföretag. Tyvärr skriver jag därför att Helena har gjort ett fantastiskt jobb i en tid som varit och fortfarande är mycket turbulent för stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen växer ständigt på  grund av allt som planeras och byggs i Varberg numera, samtidigt som hela byggsektorn i Sverige skriker efter kunnigt folk vilket ger en mycket större personalomsättning än förr. Detta medför i sin tur att vi måste hitta nya sätt att organisera [...]

By |2017-11-24T19:32:46+01:00november 24th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 26 oktober 2017

Gårdagens sammanträde var nästan rekordlångt - vi börjar alltid 08.30 och höll den här gången på nästan till  kl 3 på eftermiddagen i huvudsak beroende på ett antal tidskrävande ärenden på plansidan. En av de saker vi ägnade ganska mycket tid åt var den genomgång av vår tidplan för planärenden som vi gör en gång i halvåret. När vi ger ett positivt planbesked talar vi alltid också om när vi kan göra planen. På den här genomgången går vi igenom plan för plan och ser hur vi ligger till. Tyvärr kan vi se att ett antal av våra detaljplaner och planprogram [...]

By |2017-10-28T14:15:09+01:00oktober 28th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer