Blog

Blog/

Byggnadsnämnden 28 september 2017

På gårdagens sammanträde inledde vi med en presentation av Kajsa Jeppsson som är projektledare på serviceförvaltningen för genomförandet av  kommungemensam kundservice -Varberg Direkt - som kan bli något mycket bra för kommuninnevånarna. Tanken är att alla medborgarnas kontakter med kommunen ska ske på ett ställe där man antingen kan få information eller svar på sina frågor direkt eller få hjälp att få svar från andra. Det kommer att finnas ett antal människor här som är speciellt utbildade för att dels själva svara på frågor i olika ämnen men som också vet vem i respektive förvaltning man kan få svar av och som dessutom [...]

By |2017-10-27T18:09:44+01:00september 29th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 31 augusti 2017

På augustisammanträdet brukar det inte finnas några planärenden färdiga för samråd eller granskningsbeslut pga av att det ligger direkt efter semestrarna och så var det nu också. Vi ägnade en dryg timme åt att gå igenom programförslaget för Västerport. Både vi, KsAu och säkert partigrupperna kommer nu att diskutera det här och sedan är det tänkt att vi ska skicka ut förslaget för det stora samrådet nästa sammanträde och då kommer alla att ha möjlighet att tycka till - det kommer att bli intressant eftersom det funnits mängder av kloka åsikter under de tidigare diskussionerna. Vi hanterade också ett par nya [...]

By |2017-09-03T18:25:57+01:00augusti 31st, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 22 juni 2017

Kommentarerna kommer lite sent den här gången - sammanträdet var i torsdags och sedan har det varit helg. Förr var sista sammanträdet före sommaren det på året som hade mest ärenden eftersom man vill få med så mycket som möjligt före sommaruppehållet - så är det inte riktigt längre  - ärendena är numera mycket jämnare fördelade över året - vi hade den här gången "bara" 61 ärenden. Vi brukar börja sammanträdena med ett antal informationer bl a om PBL. Numera ändras Plan- och Bygglagen i några detaljer nästan varje månad. Min upplevelse är att det mera handlar om att regeringen ska [...]

By |2017-06-26T14:06:22+01:00juni 26th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Nyhetsbrev om Västerport – Varberg.se

Nu kan den som vill prenumerera på ett nyhetsbrev om Västerport! I brevet kan du läsa om både stort och smått som händer i projektet. Dessutom finns nya ”historiska” sidor på varberg.se. I första nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om: Västerports nya hållbarhetssamordnare Clara Tholin PLM-silons historia och framtid Vad som händer just nu i projektet – och om vad stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin tycker om arbetet att planera en helt ny stadsdel Läs mer och prenumerera här: Nyhetsbrev om Västerport - Varberg.se

By |2017-05-31T17:08:14+01:00maj 31st, 2017|Varberg|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 24 maj 2017

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a den pågående detaljplanen i kv. Malmen och Charleshill. De båda fastigheterna mot Magasinsgatan, den redan avrivna tomten och "Länk80-huset" är vad både vi och remissinstanserna anser ganska okontroversiella att bebygga med ny större bebyggelse. Däremot är frågetecknen större om de båda fastigheterna på den första bilden ovan dvs "Marmeladfabriken" och Charleshill. Här har vi nu sagt till våra tjänstemän att omarbeta detaljplanen så att Marmeladfabriken (den gula byggnaden) bevaras. Byggnaden har ett särpräglat utseende och finns tydligt på näthinnan för många varbergsbor. Däremot anser vi att det är rimligt att ersätta Charleshill (det grå [...]

By |2017-05-24T18:26:40+01:00maj 24th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Bn:s studieresa 18 maj 2017

Ett litet aber som jag upptäckt i efterskott - det script från Flickr jag prövat att använda nedan för att visa ett helt galleri av bilder fungerar på en dator och på en Androidtelefon men det verkar få fnatt på en Ipad - bilderna hittar du direkt på Flickr - nästa gång ska jag göra på något annat sätt. En gång varje år brukar vi i byggnadsnämnden ta en dag och göra en bussresa runt i kommunen för att titta på ett antal intressanta pågående, färdiga eller kommande byggen. Självklart är det mycket av detta som pågår i stan men den [...]

By |2017-05-21T19:42:17+01:00maj 21st, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 27 april 2017

Den här veckan har varit klart positiv för dom som vill att det ska komma till fler lägenheter i Varberg. I tisdags antog vi i kommunfullmäktige en detaljplan för Alunskiffern 1 i Breared som ger c:a 220 nya bostäder varav drygt 50 i form av efterlängtade äldreboendeplatser. På dagens byggnadsnämndssammanträde har vi sedan följt upp detta med att ge bygglov för c:a 225 nya lägenheter som Varbergs Bostads AB ska bygga på Lektorn 8 dvs på de nuvarande parkerings- och garageplatserna mellan det nuvarande Sörseområdet och Södra vägen. Vi har också antagit detaljplanen för Sunnvära 8:3 som möjliggör för Deromekoncernen att [...]

By |2017-05-14T16:53:26+01:00april 28th, 2017|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 30 mars 2017

Den här gången blir det ett ovanligt kort referat - vi hade helt enkelt inte så många ärenden som kan intressera den bredare allmänheten och som resulterade i någon slags beslut. Däremot hade vi en rejäl genomgång av hur arbetet fortskrider med programmen för Västerport och Trönninge norr om Himleån men dom kommer tillbaka kommande månader för samråd och beslut. Några beslutsärenden hade vi dock: Exempelvis har vi nu antagit detaljplanen för Hansegård och Gröningagård "bakom berget" i Trönninge i sluttningen ner mot motorvägen. Här har vi nu skapat en möjlighet att bygga ett 70 tal nya bostäder i form av [...]

By |2017-03-30T16:17:35+01:00mars 30th, 2017|Byggnadsnämnden|1 kommentar

Så vill vi stoppa regeringens skattehöjningar – Centerpartiet

Per Åsling: Så vill vi stoppa regeringens skattehöjningar Centerpartiet vill stoppa regeringens skadliga skatter i samband med budgetbehandlingen. Det berättar skatteutskottets ordförande Per Åsling i en stor intervju i Dagens Industri i dag. - Regeringens förslag om nya 3:12-regler, med flera miljarder i skattehöjningar på landets småföretagare, är ett exempel på något vi vill lyfta bort ur budgeten, säger han. Läs mera: Per Åsling: Så vill vi stoppa regeringens skattehöjningar - Centerpartiet

By |2017-03-23T13:34:32+01:00mars 23rd, 2017|Företagande|0 kommentarer