Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti. Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger […]

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

På dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs: Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter […]

1 2 3 38