Byggnadsnämnden 1 september 2016

Byggnadsnämnden 1 september 2016

Första sammanträdet efter sommaruppehållet är tillsammans med januarisammanträdet de tillfällen på året när vi brukar ha minst ärenden – helt enkelt för att de tjänstemän som bereder ärendena tenderar att ha semester juli/augusti resp över julhelgerna – om nu 82 ärenden kan kallas lite. Vi inledde med en rejäl genomgång av Västerportprojektet och det planprogram […]

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti. Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger […]

1 2 3 38