Byggnadsnämnden 2018

[warning] Sammanträdena November/December 2018 hade jag inte möjlighet att vara med på så för dom finns inga kommentarer. [/warning] Byggnadsnämnden 25 oktober 2018 En mindre detaljplan för Almeberg 15 går nu ut på granskning. Planen ger möjlighet att ersätta en äldre villa i hörnet Bryggaregatan/Mellangatan med ett 3-våningshus med indragen vind. Vi har också gett

Av |2020-12-09T12:07:35+01:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 2017

Byggnadsnämnden 14 december 2017 Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet - då hinner inte så många

Av |2020-12-09T13:21:16+01:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 2015

Byggnadsnämnden 17 december 2015 Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden - det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta

Av |2019-10-19T12:42:48+02:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 2014

Byggnadsnämnden 11 december 2014 I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa

Av |2019-10-19T12:43:25+02:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 2013

Byggnadsnämnden 12 december 2013 På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet: Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt område. Detaljplanen för del 2 av Smeakalles äng i Tvååker går framåt och går nu

Av |2019-10-19T12:44:21+02:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 2012

Byggnadsnämnden 13 december 2012 Vi har nu ånyo gett bygglov till lägenheterna i den gamla folktandvården i Tvååker efter en planändring. En granne upptäckte ju en regel om max 2 lägenheter per fastighet och använde detta för att överklaga bygglovet förra gången. På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande: Detaljplanen för Ryttaren 17 och

Av |2019-10-19T12:44:58+02:00oktober 18th, 2019|Kategorier: Byggnadsnämnden|0 kommentarer
Till toppen