Byggnadsnämnden 2018

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2018

Byggnadsnämnden 25 oktober 2018 En mindre detaljplan för Almeberg 15 går nu ut på granskning. Planen ger möjlighet att ersätta en äldre villa i hörnet Bryggaregatan/Mellangatan med ett 3-våningshus med indragen vind. Vi har också gett ett positivt planbesked till del av Bua 8:42 där man i framtiden tänker bygga bostäder “bakom” industriområdet på vänster […]

Byggnadsnämnden 2017

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2017

Byggnadsnämnden 14 december 2017 Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet – då hinner inte så många […]

Byggnadsnämnden 2016

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2016

Byggnadsnämnden 15 december 2016 Den här gången var det ett för oss ovanligt kort sammanträde med “bara” 60 ärenden. En del av detta beror på att det tack vare de kommande helgerna bara är 3 veckor sedan förra sammanträdet och då hinner det inte komma fram så många nya ärenden. En av de saker vi […]

Byggnadsnämnden 2015

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2015

Byggnadsnämnden 17 december 2015 Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden – det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta […]

Byggnadsnämnden 2014

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2014

Byggnadsnämnden 11 december 2014 I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa […]

Byggnadsnämnden 2013

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2013

Byggnadsnämnden 12 december 2013 På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet: Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt område. Detaljplanen för del 2 av Smeakalles äng i Tvååker går framåt och går nu […]

Byggnadsnämnden 2012

Under tiden 1999-2018 var jag ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg. Från och med 2012 la jag efter varje sammanträde ut korta kommentarer om de viktigaste besluten. Dom finns här samlade årsvis.

Byggnadsnämnden 2012

Byggnadsnämnden 13 december 2012 Vi har nu ånyo gett bygglov till lägenheterna i den gamla folktandvården i Tvååker efter en planändring. En granne upptäckte ju en regel om max 2 lägenheter per fastighet och använde detta för att överklaga bygglovet förra gången. På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande: Detaljplanen för Ryttaren 17 och […]